I am of legal drinking age in my location

----

18+

Regulament tombolă WHISKY FEST ROMANIA 2023

 

 

Organizatorul tombolei

Organizatorul este WHISKY FEST SRL cu sediul în Otopeni, Strada Grivița, numărul 27-1, camera 3, județul Ilfov, cod fiscal RO 45589500. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

 

1.  Descrierea campaniei si mecanismul tombolei

Whisky Fest România, singurul eveniment dedicat whisky-ului din România, a ajuns la a 5-a ediție.

În 2023, evenimentul reunește mare parte din distileriile prezente în Europa și worldwide. Vizitatorii au la dispoziție un spațiu expozitional unde pot degusta diferite îmbutelieri de whisky și pot accesa diversele masterclass-uri care vor fi susținute în timpul evenimentului de către brand ambasadori internaționali și Master Distillers.  

 

Toți participantii care vor cumpăra bilete la festivalul din perioada 10-11 noiembrie vor putea câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 29 de pachete-premiu oferite de către Organizator. Pachetele-premiu vor fi acordate conform extragerii, astfel ca primul extras va primi pachetul nr. 1, cel de-al doilea va primi pachetul nr. 2 s.a.m.d.

Caștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți la finalul festivalului, pe data de 11 noiembrie.

Tragerea la sorți va include toate cartolinele completate de către participanți cu nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și răspunsul la întrebarea de pe acestea.

La tragerea la sorți vor fi extrași câștigătorii (29) și 6 rezerve.

 

 

 

 

 

 

2.  Premiile

Premiile constau în:

–     29 de pachete oferite de către Organizator, dupa cum urmeaza:

1

Highland Park 12 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

2

Highland Park 12 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

3

Highland Park 12 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

4

The Deacon 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

5

Powers 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

6

Chivas Regal XV 15 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

7

Ardbeg 10 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

8

Glenmorangie 10 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

9

Loch Lomond 12 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

10

Cutty Sark Prohibition 0,7l + Davidoff Rich Aroma Instant 100g

11

Jura 10 YO 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

12

Teeling Single Grain 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

13

Teeling Small Batch 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

14

Teeling Single Malt 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

15

Jack Daniel’s Bonded 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

16

Jack Daniel’s Triple Mash 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

17

Woodford Reserve Bourbon 0,7l + Davidoff Café Crema Intense cafea boabe 500g

18

Woodford Reserve Rye 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

19

Woodford Reserve Double Oaked 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

20

Arran Machrie Moor Peated Cask Strength 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

21

Carpathian Fetească Neagră Finish 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

22

Carpathian Amarone Finish 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

23

Carpathian Cognac Finish 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

24

Hatozaki 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

25

Hatozaki 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

26

Johhnie Walker Black Label 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

27

Johhnie Walker Black Label 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

28

Johhnie Walker Black Label 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

29

Singleton 15 YO 0,7l + Davidoff Rich Aroma cafea prajita si macinata 250g

 

Costul aferent livrării premiilor intră în sarcina Organizatorului. Livrarea se va face exclusiv  pe teritoriul României.

Valoarea totală aproximativă a premiilor este de 7000 lei (TVA inclus), la data începerii concursului.

Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru premiile oferite de către Organizator.

Câștigătorii vor primi un e-mail de anunțare a caștigării premiului la adresa de e-mail completată in momentul achiziționării biletului (adresă de e-mail care trebuie să fie validă), în perioada 12-15 noiembrie, și au la dispoziție 72 ore (de la transmiterea e-mailului) pentru intrarea în posesie a premiului, transmițând datele necesare livrării premiului (adresa de domiciliu pentru livrarea premiului câștigat).

În cazul în care câștigătorul desemnat nu răspunde e-mailului de confirmare în termen de 72 de ore de la livrarea e-mailului (oferind și datele de livrare a premiului), se recurge la desemnarea unui alt câștigător, dintre cele 6 rezerve extrase (în ordinea extragerii).

Participanții la concurs sunt responsabili pentru corectitudinea datelor oferite.

 

4.  Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor participanților care au achiziționat bilet la Whisky Fest Romania 2023.

Aceste condiții se aplică pentru acordarea tuturor premiilor.

  1. Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

Datele personale colectate în urma înscrierii la concurs sunt cele solicitate la completarea formularului

de achiziționare a biletelor: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Prin participarea la concurs toate persoanele își dau acordul expres că numele cu care se înscriu în concurs vor fi făcute publice de către Organizator în scop informativ sau publicitar pe canalele de comunicare ale Organizatorului. Datele cu caracter personal furnizate de către participanții- câștigători vor fi folosite de către Organizator pentru validarea și acordarea premiilor. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și acordarea câștigurilor determină neacordarea premiilor.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la Organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ștergerea, transformarea informațiilor în date anonime față de terți cărora le-au fost dezvăluite datele.

Dreptul de opoziție

Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană vizată are dreptul de a cere și de a obține: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

  1. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la pct. 1.

Dreptul de a se adresa justiției

Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

6.  Impozitul pe venitul obținut

Organizatorul își asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obținut ca urmare a câștigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul va fi reținut din câștig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. În cazul câștigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică din valoarea brută a câștigului, se reține câștigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentând câștigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de stat în termenul legal.

Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatura cu premiile, cu excepția impozitului mai sus menționat, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

7.  Forță majoră

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Cu titlu de exemplu vor fi considerate evenimente de forță majoră următoarele: calamități naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.

Concursul va fi întrerupt în caz de forță majoră, prin decizia Organizatorului, însă nu înainte de a anunța participanții.

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a prezentului Concurs.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

8.  Alte prevederi

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

Regulamentul de desfășurare a concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe website-ul www.whiskyfest.ro .

 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, prezentul Concurs poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Concursul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților       cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea concursului, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la regulament și care vor fi comunicate către public prin actualizarea și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website- ul www.whiskyfest.ro , cu cel puțin 48 de ore înainte ca acestea să intre în vigoare.

Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa Organizatorului până la sfârșitul concursului. Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului în cauză din Concurs, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.