I am of legal drinking age in my location

----

18+

REGULAMENT WHISKY FEST ROMÂNIA 2023

1. Organizatorul

Whisky Fest România 2023 este organizat de Societatea comercială Whisky Fest S.R.L., cu sediul social în Strada Grivița 27-1, camera 3, Oraș Otopeni, Județ Ilfov, având cod de identificare fiscală RO 45589500, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului  J23/736/2022, contul IBAN lei RO97BACX0000002274722000 deschis la UniCredit Bank Millennium, (denumită în cuprinsul prezentului document organizatorul).

2. Festivalul

Cea de-a V-a ediție a Whisky Fest România (denumit în cuprinsul prezentului document și festivalul), dedicat iubitorilor de whisky și băuturi fine, se va desfășura în sălile de conferințe Arghezi, Blaga, Creangă, Delavrancea, Eminescu, Goga și Slavici  ale Hotelului Caro din București, Șos. Barbu Văcărescu 164A, sector 2, București.

Cele două zile de degustări, prezentări și masterclass-uri se vor derula (durata festivalului) în datele de 10 (vineri) și 11 (sâmbătă) noiembrie 2023. Accesul participanților este permis în fiecare din cele 2 (două) zile începând cu ora 16:00, iar evacuarea tuturor participanților va avea loc în fiecare zi între orele 00:00 și 00:30 (ora 00:30 a datei de 12 noiembrie 2023 este considerată, în sensul prezentului document, ora de închidere a festivalului).

(În cuprinsul prezentului document, noțiunea cadrul festivalului va desemna durata și zona festivalului, împreună.)

3. Ceilalți termeni

Exceptând situațiile în care, în cadrul acestui document, se prevede un sens mai extins sau, după caz, în funcție de anumiți factori, unul mai restrictiv, termenii utilizati au următoarele definiții:

Abonament – certificat nominal (netransmisibil), emis contra cost de către organizator pe suport de hârtie sau în formă electronică, prin care se acordă participantului dreptul de a participa la festival, pe întreaga durată a acestuia. Biletele la festival NU garantează accesul în Masterclass-uri, care au loc în alte Săli decât cele în care are loc festivalul; biletele pentru aceste sesiuni se achizitionează separat prin www.entertix.ro

Bilet – certificat nominal (netransmisibil), emis contra cost de către organizator pe suport de hârtie sau în formă electronică, prin care se acorda participantului dreptul de a participa la festival, într-una dintre cele doua zile ale desfășurării acestuia. Biletul la festival NU garantează accesul în Masterclass-uri, care au loc în alte Săli decât cele în care are loc festivalul; biletele pentru aceste sesiuni se achizitionează separat prin www.entertix.ro

Brățara – certificat (netransmisibil) emis de către organizator la preschimbarea biletului, abonamentului sau invitației, prin care organizatorul acordă participantului dreptul de a intra în zona festivalului, pe durata unei zile sau a întregului festival, în funcție de documentul preschimbat. Brățările vor fi diferite în funcție de tipul de bilet (pe zi sau abonament) și/sau invitație.

Info Point – punctul de informare a participanților cu privire la festival, în care aceștia își pot preschimba biletele, abonamentele sau invitațiile în brățări.

Invitație – certificat identificat printr-un număr și/sau o serie de ordine, emis de către organizator pe suport de hârtie sau în formă electronică, prin care se acordă participantului dreptul de a participa la festival, într-una dintre cele două zile sau pe întreaga durata a festivalului.

Merchandise – orice bun de consum perisabil sau neperisabil, comercializat în cadrul festivalului (exemple: tricouri și alte produse vestimentare, pahare, căni, insigne, sticle de whisky), ce pot fi achiziționate prin plata cu card sau numerar.

Obiecte interzise – bunuri, produse, materiale, substanțe ș.a.m.d., a căror deținere este interzisă în cadrul festivalului.

Partener – persoana fizică sau juridică care desfășoară activități în cadrul festivalului, în baza unei relații juridice cu organizatorul.

Participant – persoana care participă la festival, în calitate de cumpărător al unui bilet/abonament sau în calitate de beneficiar al unei invitații.

Persoana cu dizabilități – participant la festival sau la una dintre zilele festivalului care deține un certificat de încadrare în grad de handicap valabil în ziua în care participă la festival.

Produs – orice bun de consum imediat, comercializat în cadrul festivalului (exemple: mâncare, băuturi alcoolice, băuturi non-alcoolice, produse din tutun, merchandise).

Serviciu – orice altă prestație ce NU reprezintă transmiterea unui produs sau a unui obiect de merchandise, efectuată în cadrul festivalului.

Masterclass – sesiune de prezentare susținută de ambasadorii de brand internaționali și naționali ai celor mai mari producători de whisky din lume. Se adresează tuturor celor care apreciază calitățile unui whisky și doresc să descopere poveștile din spatele unora dintre cele mai reprezentative gusturi. Programul acestor sesiuni se găsește pe site-ul organizatorului www.whiskyfest.ro și pe site-ul vânzătorului autorizat de bilete pentru festival www.entertix.ro. Biletele și abonamentele la festival NU garantează accesul în Masterclass-uri, care au loc în alte Săli decât cele în care are loc festivalul; biletele pentru aceste sesiuni se achizitioneaza separat prin www.entertix.ro

Whisky Shop – stand special amenajat în cadrul festivalului în care organizatorul va vinde produsele promovate în cadrul festivalului, la care plata se poate face cu exclusiv cu cardul Payvent (sau Payvent tag).

Site-ul organizatorului – pagina de Internet www.whiskyfest.ro

Site-ul vânzătorului autorizat – pagina de internet a vânzătorului de bilete la festival autorizat, respectiv www.entertix.ro  

Termeni și condiții – totalitatea regulilor impuse de către organizator participanților, începând cu momentul achiziționării biletului/abonamentului sau al primirii invitației și până la părăsirea zonei de festival, ca urmare a încetării duratei acestuia. Cumpărarea unui bilet/abonament sau folosirea unei invității reprezintă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor, iar încălcarea prezentelor reguli atrage, dacă nu se prevede altfel, evacuarea din zona festivalului, organizatorul rezervându-și dreptul de a sesiza autoritățile competente în caz de fapte antisociale.

Card Payvent/Payvent tag– Tag-ul Payvent este o tehnologie RFID furnizată de partenerul Payvent. Cardurile de plată sunt vouchere electronice de cumpărături, parte a unui sistem de plată cashless și care prezintă elemente de siguranță. Exclusiv prin aceste carduri, participanții vor putea plăti rapid și ușor produsele alcoolice achiziționate în cadrul festivalului, prin atingerea terminalului de citire. Tag-ul nu conține informații confidenţiale referitoare la titular și nu poate fi considerat ca fiind un card de debit/credit sau echivalent de plată în numerar. Emiterea unui card Payvent costa 5 lei și se va reține doar de la prima încărcare. Restituirea cardului către organizatori la Top-up point duce la recuperarea acestui cost exclusiv în numerar, pe loc. Cardul poate fi încărcat cu orice sumă între 1 și 1,000 lei.

Card & Cash Point – Spațiu special amenajat de organizator în cadrul Festivalului, marcat corespunzător, în care au loc operațiunile de emitere a cardurilor Payvent, încărcararea cu fonduri și restituirea fondurilor rămase la finalul zilei/zilelor de festival, precum și verificarea soldului pe întreaga durată a Festivalului. Încărcarea și descărcarea fondurilor pe cardul Payvent se poate face cu cash sau prin card bancar. Programul Card & Card Point este vineri 10 noiembrie și sâmbătă 11 noiembrie 2023, interval orar 16:00:00-23:44:59.

Termenii și condițiile pot fi modificate până la ora de închidere a festivalului, dar numai ca urmare a unor modificări legislative (în sens larg, incluzând acte incidente ale administrației locale), în situații bine justificate (în care organizatorul își asumă a depune toate eforturile pentru a limita/înlătura orice eventuală neplăcere ce ar putea fi cauzată participanților), precum și în cazul în organizatorul decide să extindă drepturile în cadrul festivalului (exemplu: introducerea de sisteme de plata suplimentare, alternative), în toate ipotezele organizatorul urmând a lua toate măsurile necesare pentru informarea participanților în timp util. Modificarea prețului biletelor/abonamentelor (a se vedea 4.4., de mai jos) nu constituie modificare a termenilor și condițiilor.

4. Accesul la Whisky Fest România 2023

4.1. Biletele, abonamentele și invitațiile NU sunt transmisibile, neputând fi folosite decât de către persoanele care le-au cumparat, respectiv primit, numai în cadrul festivalului.

4.2. Cumpărarea biletelor și abonamentelor se poate realiza de la unul dintre punctele de vânzare ale vânzătorului autorizat sau de pe site-ul acestuia.

Biletele și abonamentele se pot achiziționa și de la intrarea în festival, din zona info point, prin intermediul vânzătorului autorizat de bilete care va fi prezent on site, în condițiile în care spațiul permite acomodarea noilor cumpărători în interiorul festivalului. Organizatorul își rezerva dreptul de a limita numărul de bilete puse în vânzare, în cazul în care consideră că spațiul nu permite desfășurarea festivalului în condiții optime, care să asigure un confort minim și posibilitatea de deplasare fără dificultăți între standuri pentru toți participanții, partenerii și personalul propriu.

Procesatorul de plăți și platforma de ticketing este Entertix.ro/Ticketing Nation SRL, al cărui website vă rugăm să-l accesați pentru parcurgerea Termenilor și condițiilor și a Politicii de confidentialitate, disponibile la adresa https://www.entertix.ro/politica-confidentialitate.html.

În ceea ce privește aceste date, în legatură cu care vă rugăm să parcurgeți „Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal”, persoanele interesate se obliga să le furnizeze în mod corect și complet, organizatorul rezervându-și dreptul de a sesiza autoritățile competente în caz de furnizare de informații false sau orice alt fel de încercare de fraudă.

După confirmarea plății, comanda va fi procesată, iar biletele vor fi trimise prin email (în cazul biletelor electronice) sau prin curier (în cazul biletelor fizice), în funcție de opțiunea selectată de client sau impusă de către organizatorul evenimentului. În cazul biletelor fizice, costurile transportului vor fi suportate separat față de prețul biletului de către cumparator. 

4.3. Persoanele care achiziționează bilete sau abonamente sunt rugate să verifice veridicitatea biletului în momentul achiziționării și, în cazul în care are vreo suspiciune, trebuie să anunțe de îndată organizatorul, la adresa de e-mail ticketing@whiskyfest.ro

Reclamațiile ulterioare NU vor fi luate în considerare.

Whisky Fest S.R.L. NU va acorda despăgubiri în caz de pretinsă fraudă.

4.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricând prețul biletelor sau abonamentelor (precum în situația încheierii unei perioade promoționale), persoanele interesate trebuind a urmări site-ul organizatorului sau pe cele ale vânzătorilor autorizați (unde sunt afișate prețurile) înainte de a proceda la cumpărare. Modificarea prețului biletelor/abonamentelor NU afectează persoanele care au plata confirmată înainte de operarea modificării.

4.5. Odată achiziționate, biletele și abonamentele NU pot fi returnate. Contravaloarea biletelor sau abonamentelor achiziționate poate fi restituită numai în situația anulării festivalului de către organizator, din cauze ce NU intră sub incidența forței majore (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil).

4.6. Biletele și abonamentele, ca și invitațiile, vor fi scanate și, după confirmarea validității lor, preschimbate în brățări la zona de acces în festival, pentru o zi, respectiv abonament. Un Info Point va functiona în fiecare zi a festivalului, în intervalul orar 16:00 – 00:00.

Personalul din cadrul Info Point-ului este îndreptățit să solicite oricărui posesor de bilet/abonament/invitație prezentarea unui act de identitate, pe care să fie inscripționată data nașterii.

Brățările NU sunt transmisibile, asigurând accesul în cadrul festivalului doar persoanei careia i-a fost fixată după preschimbarea biletului/abonamentului/invitației.

Purtarea brățării este obligatorie pe toată durata festivalului, iar aceasta poate fi verificată oricând, atât în perimetrele de acces în zona festivalului, cât și în interiorul acesteia.

Ruperea, deteriorarea sau pierderea brățării anulează dreptul de participare și accesul participantului în zona festivalului. Pentru a reintra va fi nevoie de achiziționarea unui nou bilet și preschimbarea acestuia într-o nouă brățară.

Regulile privind brățările, arătate la cele patru paragrafe anterioare, se aplică tuturor participanților.

4.7. După primirea brățării și fixarea acesteia la încheietura mâinii, participantul va primi cu titlu gratuit un pahar de degustare Glencairn, pe care îl va utiliza în cadrul festivalului, pe întreaga durata a acestuia și pe care îl poate păstra după terminarea festivalului.

5. Accesul anumitor categorii de participanți

5.1. Persoanele sub 18 ani NU au acces în cadrul festivalului.

Persoana sub 18 ani – persoana care, până la data de 10 noiembrie 2023, inclusiv, NU va fi împlinit vârsta de 18 ani.

5.2. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit la festival.

În cazul în care persoana cu dizabilități este încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal, aceasta va fi însoțită de un asistent, care va avea acces, de asemenea, gratuit.

Persoanelor care necesită asistarea unui însoțitor NU li se va acorda brățară decât dacă sunt însoțite de un asistent personal. Persoanele ce NU necesită asistent personal NU vor beneficia de gratuitate decât ele însele, iar NU împreuna cu o altă persoană.

Pentru obținerea brățării, persoanele cu dizabilitati se vor prezenta, în cadrul acelorași date și aceluiași interval orar, mai sus mentionate, la Info Point, unde vor prezenta un act de identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap valabile.

Persoanei cu dizabilități și, eventual, asistentului personal al acesteia li se vor fixa câte o brățară, însoțitorul având obligația de a nota numărul sau de telefon pe brățara persoanei cu dizabilități.

6. Interdicții

6.1. Participanții sunt obligați să se supună controlului corporal sumar și să permită controlul bagajelor și să dețină în permanență asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada vârstei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul festivalului:

– persoanele ce refuză controlul de securitate,

– persoanele agresive,

– persoanele aflate sub influența drogurilor,

– persoanele care manifestă forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți,

– persoanele care prezintă un comportament ce contravine bunei desfășurări a festivalului,

– persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a festivalului,

– persoanele care poartă în mod vizibil însemne ale partidelor politice sau organizațiilor politice sau din sfera politicii, persoanele care fac propaganda politică în orice modalitate (distribuire de pliante, insigne, alte promoționale cu însemne ale organizațiilor și/sau partidelor politice, abordarea de subiecte de conversație cu teme politice etc). Organizatorul își rezervă dreptul de a decide dacă un anumit discurs al unui participant în festival are tentă politică și dacă îl va elimina din festival fără a i se restitui contravaloarea biletului/abonamentului.

– copiii și minorii.

Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regăsesc în cadrul festivalului, prin care să nu aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, producătorilor, importatorilor, organizatorului și partenerilor acestuia.

Participanții sunt rugați să își supravegheze în permanență bunurile.

De asemenea, participanții sunt rugați să fie vigilenți și în cazul în care observă eventuale incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea festivalului, să se adreseze de îndată celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau unui agent de pază.

Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecință este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei).

6.2. Organizatorul se va afla în permanență la dispoziția participanților, pentru a ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situații neplăcute.

În acest sens, organizatorul își rezerva dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul în care consideră că respectivele perimetre și-au atins capacitatea maximă în care festivalul se poate derula în condiții de siguranță.

Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, cauzată de o afecțiune preexistentă, cumulată cu elementele specifice unui astfel de festival (exemple: aglomerație, consum de băuturi alcoolice sau produse alimentare).

De asemenea, organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se află în niciun raport cu organizatorul.

6.3. Este interzis accesul în cadrul festivalului cu:

– animale de companie;

– produse de consum aduse din afara zonei festivalului [exemple: alimente, băuturi răcoritoare (inclusiv apă), băuturi alcoolice];

– substanțe psihoactive;

– orice fel de obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme albe, bricege, lanțuri etc.;

– materiale, substanțe sau produse pirotehnice;

– spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoapărare);

– orice fel de recipiente de sticlă (inclusiv sticle de parfum sau de cremă) sau de metal;

– produse cosmetice ce conțin lichide inflamabile;

– lasere sau lampioane chinezești;

– bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii/sticle de băutură;

– umbrele (pliabile sau nu);

– banner-e sustinute de bețe;

– orice fel de substanțe interzise prin lege.

6.4. Este, de asemenea, interzis accesul în cadrul festivalului cu:

– bagaje având dimensiuni mai mari de 55x40x20cm (cele acceptate, pentru bagaje de mână și de companiile aeriene);

– cărucioare, skateboard-uri, trotinete, biciclete etc.;

– scaune (normale sau pliabile);

NU se vor primi spre păstrare în cadrul punctului de depozitare:

– alimente si alte produse perisabile;

– produse alcoolice;

– materiale, substanțe sau produse toxice, inflamabile, explozive;

– materiale, substanțe sau produse considerate de către organizator periculoase pentru buna desfășurare a evenimentului sau care pot pune în pericol participanții;

– obiecte de valoare (precum bijuterii, bani, ceasuri, telefoane etc.) sau acte ce servesc pentru identificare, legitimare sau dovedirea stării civile.

6.5. Este permis accesul în cadrul festivalului cu:

– medicamente eliberate în baza prescriptiei medicale aferente (document ce trebuie prezentat, în caz de solicitare din partea organizatorului);

– scaune rulante specifice (în ceea ce privește persoanele cu dizabilități locomotorii);

– aparate de fotografiat, inclusiv DSLR profesional (organizatorul își rezerva dreptul de a stabili locuri/zone în care cu fotografierea și filmatul să fie interzise; în caz de nerespectare, organizatorul are dreptul de a prelua aparatul foto/video strict pentru a șterge respectivele înregistrări, rămânând la latitudinea sa dacă dispune și evacuarea participantului/participanților);

– bagaje având dimensiuni maximale de 55x40x20cm.

În ceea ce privește produsele de consum, precizăm ca Whisky Fest România 2023 va pune la dispoziția participanților o zona de food special amenajată, care va functiona pe întreaga durată a festivalului.

6.6. Participanților le sunt interzise în cadrul festivalului orice formă de activitate economică de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o altă persoană) sau publicitară, demonstrațiile, manifestațiile și mitingurile de orice natură, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum și orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanți.

6.7. Este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice către persoanele minore. Organizatorul și partenerii săi au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate care să ateste vârsta.

 7. Zona de prim ajutor

Zona de prim ajutor va fi amplasată în interiorul clădirii hotelului, în perimetrului festivalului și va fi indicată în mod vizibil pentru toți participanții.

În cazul în care participantul nu se poate deplasa, acesta este rugat să ceară ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de pază.

8. Plata în cadrul Whisky Fest România 2023

La Whisky Fest România 2023, achiziţionarea de produse și servicii se va face în mai multe modalități, respectiv cu card/ Payvent Tag sau prin numerar/ cash sau card bancar.

Băuturile alcoolice comercializate la standuri în Festival se vor vinde exclusiv prin sistemul cashless Payvent, prin achiziționarea unui card Payvent/ Payvent tag de la Card & Cash Point. Cardurile pot fi achiziționate de la Card & Cash Point-ul instalat în Festival, în zona de intrare.

Produsele alimentare, nealimentare și din tutun, băuturile nealcoolice și serviciile comercializate în Festival se pot achiziționa cu cash sau prin card bancar la fiecare comerciant partener, care va emite bon fiscal pentru fiecare produs/serviciu vândut. În Festival vor fi prezenți comercianți de mâncare, tutun, produse din ciocolată și bere, precum și parteneri din zona media și automotive. Prin preluarea Tag-ului Payvent, Participanții sunt de acord cu dispozițiile de utilizare din setul de “Termeni si Conditii pentru Tag-ul Payvent”, care va fi afișat în cadrul evenimentului în loc vizibil și este disponibil online AICI.

Organizatorul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea cardului Payvent de către participant și nici pentru utilizarea cardului altei persoane, întrucât înregistrarea cardurilor nu se face nominal și cardul NU conține date de identificare a posesorului. Sumele rămase pe card se pot revendica exclusiv cu cardul fizic prezentat la Card & Cash Point, pe durata festivalului. După închiderea top-up point (sâmbătă, 11 noiembrie 2023, ora 23:44:59), toate sumele rămase pe cardurile Payvent aflate în posesia participanților și nerevendicate, nu vor fi restituite.

Participanții trebuie să anunțe imediat un membru al personalului la Top-up point dacă Tag a fost pierdut, furat, deteriorat sau dacă știu sau suspectează că cineva a folosit creditul de pe Tag-ul altei persoane și orice alte informații necesare în mod rezonabil pentru a vă verifica identitatea sau pentru a vă dezactiva, suspenda sau anula Tag-ul.

9. Proprietatea intelectuală

9.1. Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona festivalului reprezintă proprietatea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

Toate imaginile, emblemele, textele din zona festivalului sunt reproduse cu acordul proprietarului acestora (în cazul în care ele nu sunt deja cesionate organizatorului).

Toate aceste elemente se supun legislației în materie de proprietate intelectuală.

9.2. Participanții NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora, în scopul obținerii de venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau materiale sub nicio forma fara acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului sau a partenerilor acestuia.

9.3. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului.

9.4. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, participanții acceptă faptul că organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți și alte persoane cărora le este permis accesul în cadrul festivalului pot realiza înregistrări audio și/sau video ale festivalului.

9.5. Prin acceptarea Termenilor si conditiilor, participanții își oferă acordul pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, înțelegând și acceptând că organizatorul poate stoca și duplica înregistrările și le poate distribui/disemina prin mijloace specifice, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod, inclusiv prin informarea publicului cu privire la edițiile viitoare ale festivalului, concerte si programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, Instagram) sau de alt tip.

9.6. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, în limitele prevăzute de lege, participanții renunță la orice pretenție financiară sau de altă natură împotriva organizatorului decurgând din acțiuni precum cele de mai sus.

9.7. În limitele Termenilor și condițiilor, precum și ale legii, participanții au dreptul să realizeze, în cadrul festivalului, înregistrări de imagini, audio si/sau video, prin intermediul unor dispozitive care nu conțin, ca parte componentă, obiecte interzise și care nu reprezintă, prin ele insele, obiecte interzise.

9.8. Participanților care vor realiza înregistrări în cadrul festivalului le este interzis, fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului, comercializarea lor sau utilizarea lor cu scopul mediat de a obține bani sau alte foloase materiale.

10. Răspunderea organizatorului. Dispute.

10.1. Suplimentar față de situațiile mai sus indicate, organizatorul NU își asumă răspunderea pentru:

– nicio pretenție ridicată de către persoane care vor fi pătruns în zona festivalului fără a avea dreptul sau cu încălcarea Termenilor și condițiilor ori a legii;

– nicio pretenție privind acțiuni, omisiuni, evenimente ș.a.m.d., realizate în afara zonei festivalului;

– eventualele întârzieri în evacuarea publicului larg din zona festivalului, cauzate de acesta sau de alți factori externi;

– durata procesului de intrare în zona festivalului;

– modificarea anumitor segmente ale festivalului, necesare bunei desfășurări a acestuia;

– absența intempestivă și neanunțată a vreunuia dintre expozanți sau speakers (organizatorul asumându-și luarea de îndată a tuturor măsurilor necesare bunei desfășurări a festivalului);

– nicio pretenție întemeiată pe acțiune sau omisiune din partea unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se află în niciun raport cu organizatorul;

– nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui paza juridică NU este responsabil organizatorul;

– nicio pretenție atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede înlăturarea răspunderii organizatorului;

– nicio pretenție, în mod integral, atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede limitarea răspunderii organizatorului.

În cazul în care evenimentul este anulat din cauza, dar nu limitat la, acte legislative, forță majoră, greve, dezastre naturale, fenomene meteo, inaccesibiilitatea locației, organizatorul poate decide să returneze parțial sau total costul biletelor sau să amâne evenimentul pentru o dată ulterioară. 

Whisky Fest S.R.L. nu este răspunzător pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată unui participant sau unei terțe părți ca urmare al unui Tag pierdut, furat sau deteriorat și nici pentru orice pierdere sau deteriorare ca urmare a utilizării Tag-ului fără permisiunea participantului, cu excepția cazului în care  acest lucru este în mod demonstrabil rezultatul direct al intenției deliberate sau a neglijenței grave a Festivalului și/sau a partenerilor/ comercianților/personalului de la Top-up point.

10.2. Orice persoană care are pretenții împotriva organizatorului îl va contacta pe acesta la sediul sau social, pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a diferendului.

În cazul în care, după parcurgerea încercării de a soluționa diferendul pe cale amiabilă, nu se ajunge la niciun consens, acesta poate fi deferit instanței de judecată competente.

#wfestRO