I am of legal drinking age in my location

----

18+

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PAYVENT TAG

 

 

1. TERMENI GENERALI

1.1 WHISKY FEST ROMÂNIA 2023 va fi un eveniment unde se va folosi plata cashless pentru a încuraja siguranța personală și generală a participanților la eveniment. Veți putea plăti pentru anumite bunuri numai folosind un card cu cip RFID (denumit „Payvent Tag”) în cadrul evenimentului. Payvent Tag este operat de partenerul Payvent.

1.2 Termenii și condițiile de utilizare ale Payvent Tag (denumite în continuare “Termeni și Condiții pentru Payvent Tag”) au valoarea unui contract încheiat la distanța între Organizatorul evenimentului, SC Whisky Fest S.R.L., cu sediul social în Strada Grivița 27-1, camera 3, Oraș Otopeni, Județ Ilfov, având cod de identificare fiscală RO 45589500, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului  J23/736/2022, conturi IBAN lei RO97BACX0000002274722000 deschis la UniCredit Bank Millennium, prin reprezentantul contractual pentru plățile și încasările prin intermediul sistemului cashless Payvent SC INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L., adresa Str. Apeductului nr 75, Sat Rosu, CUI:  RO32606260, în calitatea sa de emitent al Payvent Tag și orice persoană care posedă, dorește să utilizeze sau utilizează efectiv Payvent Tag și serviciile asociate cu Payvent Tag (adică “Dumneavoastră / “Dvs.”,  în calitate de “Client”) în cadrul evenimentului WHISKY FEST ROMÂNIA 2023, care are loc în zilele de 10.11.2023 interval orar – 16:00:00 – 23:59:59 și 11.11.2023 interval orar  16:00:00 – 23:59:59.

1.3 Prin preluarea și utilizarea Payvent Tag, acceptați în întregime și necondiționat Termenii și Condițiile și oricare prevedere din acestea. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația dvs. de a înceta de îndată utilizarea Payvent Tag și predarea Payvent Tag la Card & Cash Point-ul din cadrul evenimentului.

 

2. DEFINIȚII

2.1 În accepțiunea prezentului set de Termeni și Condiții prin următorii termeni se înțelege:

Operator plăți/Organizator

Denumirea generală a INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L., având sediul social în Str .Apeductului nr 75, Sat Rosu, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1632/2014, cod de înregistrare fiscală  RO32606260, în calitate de Operator Plăți desemnat contractual de Organizatorul Evenimentului WHISKY FEST ROMÂNIA 2023. Pentru simplificare, în prezentul document, INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. va fi denumit în continuare Organizator.

Eveniment

În prezentul contract, evenimentul este “WHISKY FEST ROMÂNIA 2023”, organizat în sălile Arghezi, Blaga, Creangă și Delavrancea ale Hotelului Caro din București, Șos. Barbu Văcărescu 164A, sector 2, București, în perioada 10.11.2023 interval orar – 16:00:00 – 23:59:59 și  11.11.2023 interval orar – 16:00:00 – 23:59:59.

Participant

Orice persoană fizică care participă la Evenimentul organizat de Organizator, în perioada de desfășurare a Evenimentului.

Clientul

Adică “Dumneavoastră”, în calitate de Participant care prin cumpărarea, posesia, deținerea și/sau utilizarea Payvent Tag în cadrul Evenimentului v-ați dat acordul cu privire la clauzele din setul de Termeni și Condiții pentru Payvent Tag, pus la dispoziție de Organizator.

Parteneri Contractuali

Un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente sau activități de prezentare independente în cadrul Evenimentului, în baza unei relații contractuale cu Organizatorul.

Operator

Persoana desemnată de Organizator sau de colaboratorii acestuia pentru operarea Serviciului Payvent.

Payvent

Denumirea comercială a About Blank S.R.L., având sediul social în Valeni-Dîmbovița, nr. 627, Județul Dâmbovița, România, cod de înregistrare fiscală  RO35134803, administrator al Serviciului Payvent.

Serviciul Payvent

Set de funcționalități și servicii puse la dispoziție de Payvent pentru administrarea serviciului de vouchere electronice și/sau servicii conexe.

Tag Payvent

Numit și Tag, este o modalitate specială de plată în cadrul Evenimentului care are încorporat un voucher electronic emis de către Organizator, care conține sold, este reîncărcabil și poate fi folosit în cadrul unui Eveniment drept contrapartidă pentru produsele sau serviciile achizitionate de Clienti de la Organizator și/sau Partenerii Contractuali. Suportul de plata vine sub forma unui card PVC (“Card Payvent”) care nu stochează nici o informație cu caracter personal despre Clienti.

Voucher

Cupon valoric cu utilizare multiplă (MPV), stocat în format electronic în chip RFID și/sau în format fizic.

Produs

Elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate din cadrul Evenimentului, de la Organizator sau Parteneri Contractuali, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu

Orice serviciu pus la dispoziție de Organizator sau Partenerii Contractuali în cadrul Evenimentului sau în legătură cu aceasta, fie gratuit, fie cu plată.

Site

Platforma online găzduită la adresa web www.payvent.io și subdomeniile acesteia.

Utilizator

Clientul care are vârsta peste 18 ani (împliniți cel târziu pe data de 9.11. 2023) și care, prin achiziționarea unui card în cadrul festivalului, și-a dat acordul cu privire la clauzele din setul de Termeni și Condiții.

 

 

Sold

Creditul disponibil în urma încărcării sau reîncărcării Payvent de către un Utilizator sau Titular de Card prin mijloacele de plată puse la dispoziție de Organizator.

Contract

Contractul la distanță încheiat între Organizator și Utilizator / Titularul Cardului, fără prezența fizică simultană a Organizatorului și Utilizatorului / Titularul Cardului.

Card & Cash Point

Punct fizic desemnat  în cadrul Evenimentului unde Operatorii efectuează operațiuni de încărcare credit, reincarcare credit sau returnare sold neutilizat.

Help Desk

Punct fizic desemnat în cadrul Evenimentului unde Operatorii oferta informații și efectuează operațiuni specifice sistemului Payvent.

Puncte Credit

Soldul numeric de pe Tag, în urma (re)încărcării unui Tag.

 

3. POLITICA DE ACHIZIȚIONARE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

3.1 In cadrul Evenimentului vor exista puncte de unde puteți achiziționa Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator și/sau Partenerii Contractual.

3.2 Aveți obligația să folosiți la Eveniment doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator. Ca regulă generală, pentru plăţi pentru produse alcoolice în cadrul evenimentului se va folosi sistemul Payvent si Payvent Tag.

3.3 Payvent Tag este o tehnologie RFID bazată pe tehnologia de plată fără numerar (Cashless). Tag-ul Payvent nu poate fi considerat ca fiind un card de debit/credit sau echivalent de plată în numerar. Pentru fondurile depuse pe Tag nu veți primi nicio dobândă. Tag-ul nu este transferabil (o singură persoană îl poate folosi) și nu este destinat revânzării. Tag-ul nu conțin informații confidenţiale referitoare la Dvs.. Tag-ul are un singur sold de cont individual și poate fi utilizat numai pentru plățile fără numerar la Eveniment, doar în perioada 10.11.2023 – 16:00:00 – 23:59:59 -> 11.11.2023 – 16:00:00 – 23:59:59.

 

3.4  În cadrul Evenimentului, Payvent Tag este considerat un instrument de plată de tip:

 • SPV (single purpose Voucher = cupon cu utilizare unică), așa cum sunt ele definite de Comisia Europeană, datorită faptului ca în schimbul Punctelor de Credit de pe instrumentul de plată, Clienții pot achiziționa doar în cadrul Evenimentului Servicii sau Produse pentru care nu se poate determina cota de TVA. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsele sau Servicii achiziționate în cadrul Evenimentului cade în sarcina Organizatorului.
 • MPV (multi-purpose Voucher = cupon cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeana, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, Clienții pot achiziționa doar in cadrul Evenimentulului Servicii sau Produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea Punctelor de Credit. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat cade în sarcina Partenerilor Contractuali si/sau Organizatorul, dacă deține puncte proprii de vânzare.

3.5 În cazul în care doriți factura fiscală pentru Produsele sau Serviciile achiziționate în cadrul Evenimentului, aveți obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare Partener Contractual în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali si/sau de la Organizator.

 

4. CONDIȚII SPECIFICE UTILIZĂRII PAYVENT TAG

4.1 Solicitarea Tag-ului

4.1.1 Puteți solicita personal un Payvent Tag la sosirea la Eveniment, de la Card & Cash Point sau puteți primi Tag-ul direct la intrarea în Eveniment, în funcție de decizia Organizatorului.

4.1.2 Emiterea unui Payvent Tag costă 0 LEI, sumă care va fi reținută la prima încărcare, din soldul încărcat de Dvs și care nu se va restitui.

4.1.3 Garanția pentru Payvent Tag este de 5 LEI, sumă care va fi reținută la prima încărcare, din soldul încărcat de Dvs și se va restitui în momentul solicitării pentru returnarea soldului neutilizat și predarea Tag-ului la Card & Cash Point, conform condițiilor de la punctul 4.6

4.1.4 Aveți mare grijă de Tag-ul primit! În calitate de Client, sunteți responsabil pentru păstrarea Tag-ului în siguranță și pentru îngrijirea Tag-ului.  Ar trebui să tratați Tag-ul dvs. ca și cum ar fi bani în portofel. Dacă vă pierdeți Tag-ul sau dacă este furat sau copiat și altcineva îl folosește sau este deteriorat în vreun fel, atunci orice fonduri disponibile stocate pe Tag pot fi pierdute, ca și cum v-ați fi pierdut portofelul. Nu expuneți Tag-ul la foc, căldură excesivă și toate celelalte circumstanțe care ar putea deteriora cipul din interiorul Tag-ului. Organizatorulul nu va fi responsabil pentru orice pagubă pe care o puteți suferi.

4.1.5 Veți rămâne în orice moment responsabil pentru utilizarea Tag-ului.

4.1.6 Fără a aduce atingere oricăruia dintre celelalte drepturi ale noastre, putem (fără a vă notifica în prealabil) să renunțăm la acordul nostru cu Dvs., să anulăm sau să suspendăm Payvent Tag sau să refuzăm o tranzacție, dacă avem motive să credem că Tag-ul este utilizat în mod fraudulos, ilegal sau cu încălcarea acestor Termeni. În aceste situații, vom putea rambursa orice sold neutilizat din contul dvs., la discreția noastră, cu condiția să acționăm în mod rezonabil. Orice rambursare, dacă este acordată, va fi procesată în conformitate cu clauza 4.6.

4.1.7 Dacă sistemul detectează că ați falsificat Payvent Tag sau ați schimbat informațiile de pe acesta, avem dreptul să vi-l reținem, și să acționăm legal împotriva Dvs.

4.1.78 Dacă aveți nevoie de asistență în legătură cu Tag-ul, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact de mai jos https://whiskyfest.ro/.

 

4.2 Înregistrarea Tag-ului

4.2.1 În cadrul WHISKY FEST ROMÂNIA 2023 serviciul de înregistrare a Tag-urilor pe site sau în aplicația Payvent:

 • nu va fi disponibil

4.2.2 În situația în care serviciul de înregistrare a Tag-urilor nu va fi disponibil, Payvent Tag poate fi folosit și fără înregistrare. În acesta situație, dorim să vă avertizăm în calitate de Client că în cazul pierderii, furtului sau deteriorării, Voucherul este pierdut, nu poate fi utilizat de proprietarul inițial al Tag-ului după aceea (și oricine găsește Tag-ul poate să utilizeze soldul, deoarece Tag-ul nu poate fi anulat) și sunteți responsabil pentru păstrarea în siguranță și pentru îngrijirea Tag-ului.

 

4.3 (Re)Încărcarea Tag-ului

4.3.1 (Re)Încărcarea soldului se poate face la Card & Cash Point-ul din cadrul Evenimentului, utilizând metodele de plată puse la dispoziție de către Organizator. Aveți posibilitatea să încarcați Tag-ul Payvent ori de câte ori doriți.

4.3.2 În urma (re)încărcării confirmați și sunteți de acord că suma de bani de pe Tag este aceeași cu suma pe care ați dat-o Operatorului, din care se pot reține taxe specifice, dacă este cazul.

4.3.3 Fiecare Tag are un sold și poate fi (re)încărcat doar în LEI. În urma (re)încărcării, conversia este: 1 LEI – 1 Punct Credit. Fiecare (re)încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 1 LEI. Soldul maxim al Tag-ului și suma maximă a unei singure (re)încărcări este 1000 LEI.

4.3.4 Pentru tranzacțiile efectuate la Card & Cash Point, reclamațiile pot fi făcute numai la Card & Cash  Point după (re)încărcare, adică imediat după ce ați efectuat tranzacția, dacă diferența poate fi determinată în mod clar. După părăsirea Card & Cash Point nu se acceptă plângeri.

4.3.5 Program de funcționare Credit Points în timpul Evenimentului:

Pe toata perioada evenimentului 10.11.2023 intervalul 16:00:00 – 23:44:59 si 11.11.2023 intervalul 16:00:00 – 23:44:59.

4.3.6 Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision! La (re)încărcarea cu card bancar, soldul este încărcat în LEI. Pentru cardurile de debit/credit, altele decât în LEI suma va fi convertită la cursul valutar al băncii emitente, conform înțelegerii dintre Dvs și bancă.

 

4.4 Utilizarea Tag-ului

4.4.1 Achiziția de Băuturi alcoolice se face prin plata la furnizorii din cadrul Evenimentului exclusiv prin utilizarea terminalelor de plată puse la dispoziție de Payvent. Terminalul poate fi compus din:

 1. Un cititor de Tag-uri, care este plasat pe tejghea și este vizibil deținătorului de Tag;
 2. Un terminal POS, care este plasat cu fața către Operator și care nu este neapărat vizibil pentru Dvs.
 3. Un terminal POS mobil, cu cititor de Tag-uri încorporat.

4.4.2 Procesul de plată:

 1. Operatorul selectează produsele dorite de Dvs;
 2. După stabilirea valorii de cumpărare, suma este afișată pe ecranul cititorului de Tag-uri și dacă acceptați suma indicată, atingeți Tag la cititorul prin care se realizează tranzacția;
 3. Soldul Tag-ului scade cu suma tranzactiei;
 4. Ecranul cititorului afișează noul sold;

4.4.3 Dacă tranzacția a fost efectuată din greșeală cu o sumă incorectă sau dacă aceasta trebuie anulată din orice motiv, operațiunea poate fi efectuată la terminalul de plată. Anularea unei tranzacții este posibilă numai la terminalul la care sa efectuat tranzacția și numai dacă aceasta a fost ultima tranzacție efectuată atât în ceea ce privește terminalul, cât și pe Tag. În caz contrar, nu este posibilă anularea tranzacției.

4.4.4 Sunteți responsabil pentru toate tranzacțiile aprobate efectuate cu Tag dvs. În cazul în care veți permite altei persoane să vă utilizeze Tag-ul, acesta este considerat drept utilizare autorizată (de către Dvs.) și sunteți responsabil pentru toate tranzacțiile efectuate cu Tag-ul respectiv.

4.4.5 Tag-ul poate fi folosit ca metodă de plată doar în perioada de desfășurare a WHISKY FEST ROMÂNIA 2023, numai în timpul acestui Eveniment, la următorii furnizori de bunuri și/sau servicii:

 

SC INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L., adresa Str. Apeductului nr 75, Sat Rosu, CUI:  RO32606260

 

4.4.6 Lista de Parteneri Contractuali care acceptă plata cu Tag-ul poate fi modificată discreționar de Organizator pe durata Evenimentului.

 

4.5 Verificarea soldului

4.5.1 Aveți dreptul să verificați soldul disponibil pe Tag la orice punct al Partenerului Contractual sau al Organizatorului sau la Card & Cash Point-ul din cadrul Evenimentului. Veți accepta baza de date și declarația SC INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. privind soldul Tag-urilor ca fiind finală și aplicabilă.

 

4.6 Retragerea soldului neutilizat

În cadrul Evenimentului, Organizatorul:

 • permite retragerea soldului neutilizat.

Puteți obține o rambursare a soldul neutilizat, cu excepția sumelor bonus și cu excepția sumelor preîncărcate de Organizator. Sumele bonus și sumele preîncărcate nu sunt rambursabile, adică nu pot fi plătite sub nicio circumstanță. 

În cadrul WHISKY FEST ROMÂNIA 2023, Organizatorul pune la dispoziția Dvs următoarele modalități de rambursare:

 • numai în timpul Evenimentului, în cadrul Card & Cash Point;

Rambursarea în cadrul Credit Points

 1. Soldul încărcat folosind numerar și/sau card de debit/credit și/sau online și rămas neutilizat poate fi recuperat, exclusiv în numerar, la oricare dintre Credit Points din perimetrul Evenimentului, doar în perioada 10.11.2023 – 16:00:00 – 23:44:59 si 11.11.2023 – 16:00:00 – 23:44:59.
 2. Suma returnată reprezintă toată suma rămasă în contul Tag-ului.
 3. Pentru realizarea Refund-ului, trebuie să prezentati Tag-ul și să vă asigurați că aceasta nu prezintă urme de compromitere.
 4. Suma neutilizată poate fi retrasă – rotunjită la cel mai apropiat 1 LEI. Clientului i se oferă, de asemenea, o dovadă a retragerii.
 5. Va rugăm să nu amânați retragerea soldului pentru ultimul moment.
 6. În cazul retragerii unei sume mai mari, Operatorul este îndreptățit să verifice identitatea Dvs și să solicite aprobarea retragerii din partea Organizatorului. Clientul înțelege că ar trebui să aștepte din cauza acestei proceduri și a timpului necesar pentru aprobare.

4.7 Anulare și înlocuire Tag 

4.7.1 Trebuie să anunțați imediat un membru al personalului la Card & Cash Point sau Help Desk dacă Tag a fost pierdut, furat, deteriorat sau dacă știți sau suspectați că cineva a folosit creditul pe Tag-ul dvs. și orice alte informații necesare în mod rezonabil pentru a vă verifica identitatea sau pentru a vă dezactiva, suspenda sau anula Tag-ul..

4.7.2 Anularea și/sau înlocuirea unui Tag pierdut, deteriorat sau furat poate fi efectuata numai dacă acel Tag fost înregistrat anterior de către Client pe site sau în aplicație. Dacă nu a fost efectuată  înregistrarea, vechiul Tag nu poate fi anulat și/sau înlocuit. Nu putem garanta că Tag-ul dvs. poate fi blocat complet. Dacă nu v-ați înregistrat Tag-ul online, este posibil să nu vă putem bloca Tag-ul.

4.7.3 În cazul unui Tag deteriorat, este necesar ca vechiul Tag să fie prezentat și anulat pentru obținerea noului Tag. Un nou Tag poate fi solicitat doar de la Top-up Point.

 

4.8 Reclamații

4.8.1. În cadrul Evenimentului, reclamațiile pot fi făcute numai dacă este prezentat și Tag-ul. O dată cu acceptarea de către Dvs a prezentului document, Dvs si INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. sunteti de acord că orice revendicări care decurg din raportul juridic specificat aici pot fi executate numai în termenul prevăzut de lege.

 

5. PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare și cu Politică de Confidențialitate – https://whiskyfest.ro/. Vă rugăm să accesați aceste documente pentru informații complete în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. și cu modul în care vă puteți exercita drepturile cu privire la protecția datelor dumneavoastră.

 

 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1  Depunem toate eforturile pentru a vă oferi un sistem cashless funcțional, dar nu garantăm sau nu declarăm că:

 1. a) sistemul cashless va funcționa fără defecte sau va functiona doar parțial în timpul Evenimentului;
 2. b) utilizarea Tag-ului va fi neîntreruptă și / sau fără erori;
 3. c) punctele de vanzare vor fi întotdeauna disponibile la Partenerii Contractuali la Eveniment.

În aceste situații, Organizatorul va oferi o soluție de rezervă pentru Clienți.

6.2 Nu suntem răspunzători pentru orice pierdere sau pagubă cauzată de Dvs. sau unei terțe părți ca urmare al unui Tag pierdut, furat sau deteriorat și nici pentru orice pierdere sau deteriorare ca urmare a utilizării Tag-ului fără permisiunea dvs., cu excepția cazului în care  acest lucru este în mod demonstrabil rezultatul direct al intenției noastre deliberate sau a neglijenței grave.

6.3 Răspunderea noastră în legătură cu utilizarea Tag-ului, indiferent de temeiul legal al acestei răspunderi, este limitată în orice moment la daune directe și nu va depăși niciodată suma de  1000 LEI  (suma maximă care poate fi incarcata pe un Tag).

6.4 În mod expres, Utilizatorii sunt de acord să exonereze de răspundere INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului sau a aplicației.

6.5 INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură şi nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare şi/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. Totuși, deși serviciile de plată sunt oferite şi dirijate în totalitate şi în mod independent de către furnizorii noștri, INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori şi/sau fraude.

6.6 În cazul apariției unui caz de forţă majoră, INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L.  şi/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, război etc. Clienții renunță la cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaţionate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului Payvent sau orice alt aspect relaţionat Serviciului Payvent.

7. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIȚIILOR

7.1 Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, Termenii şi Condițiile pentru Payvent Tag, precum și orice alte politici relevante, postând o versiune modificată pe https://whiskyfest.ro/.

7.2 Vă rugăm să verificați din când în când site-ul web al Evenimentului pentru a vedea orice modificări pe care le-am fi putut face, deoarece utilizarea continuă a Payvent Tag și / sau a serviciilor asociate cu Payvent Tag după modificarea acestor Termeni reprezintă acceptul Dvs. cu privire la modificările efectuate.

 

8. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

8.1 Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Tag-ul aparțin Payvent. Nu aveți niciun drept de proprietate intelectuală asupra Tag-ului sau Serviciului Payvent, sau asupra oricăror îmbunătățiri sau variații care ar putea fi aduse acestora.

8.2 Materialele şi informațiile accesibile prin intermediul Site-ului, conținutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităților prezente şi viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc,) aparțin Payvent şi partenerilor săi şi reprezintă conținutul Site-ului.

8.3 Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în uz personal. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Payvent. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

8.4 Payvent își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană şi /sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

 

9. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.

9.1 Drepturile şi obligaţiile Dumneavoastră și ale INTEGRATED EVENT SOLUTIONS S.R.L. prevăzute de “Termeni şi Condiţiile pentru Payvent Tag”, precum şi toate efectele juridice pe care le produc vor fi interpretate în conformitate cu şi guvernate de legea în vigoare din România. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. Sunteți de acord ca în caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă aflată în rază teritorială a municipiului București.

 

10. PREVEDERI FINALE

10.1 În cazul în care o clauză din setul de Termeni si Conditii este lovită de nulitate, aceasta va fi înlăturată și nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea clauzelor rămase din acești Termeni. Părțile convin că odată cu înlăturarea clauzei lovite de nulitate aceasta să fie înlocuită de către părți cu o altă clauză, conformă cu spiritul prezentului set de Termeni si Conditii.

10.2 Neexercitarea sau întârzierea exercitării oricărui drept, putere sau cale de atac prevăzută de acești Termeni sau de lege nu va constitui o renuntare la acel drept, putere sau cale de atac.

10.3 Acești termeni și documentele menționate în acesta constituie întregul acord dintre Dvs. și Organizatorul în legătură cu Voucherul,  Payvent Tag și serviciile Payvent și înlocuiesc orice acord sau acord anterior între părți referitor la acesta.

10.4 Părțile sunt de acord că nu au încheiat acest acord bazându-se pe nicio declarație, reprezentare, legământ, garanție, angajament sau înțelegere (indiferent dacă a fost făcută din neglijență sau inocență) a oricărei persoane (indiferent dacă este sau nu parte la acest acord), cu excepția cazului în care este stabilit în mod expres din acești Termeni.

10.5 Acești Termeni se aplică doar relației Dvs. cu Organizatorul în ceea ce privește Tag-ul și serviciile asociate și nu afectează (și, prin urmare, sunt în plus față de):

 1. orice termeni și condiții care reglementează biletele la eveniment și / sau intrarea în zonele evenimentului
 2. orice acord între Dvs. și un furnizor de bunuri sau servicii la eveniment (inclusiv orice drepturi legale pe care le-ați putea avea ca consumator).

10.6 Avem dreptul de a ne atribui drepturile și beneficiile în orice moment, fără o notificare prealabilă scrisă sau consimțământul Dvs. și suntem îndreptățiți să subcontractăm oricare dintre obligațiile noastre în conformitate cu acești Termeni.